Duurzaamheid

Bluemetric ziet impact investeren als een middel om kapitaal te verschaffen om urgente uitdagingen in de wereld op gebied van duurzaamheid aan te pakken. Alhoewel er bij een dergelijke investering wordt gestuurd op financiële resultaten en risico’s, is het vooral van belang om aan te sturen op het behalen van relevante maatschappelijke impact.

Ondanks het groeiende bewustzijn over de noodzaak van impact investeren, moet het aantal impactinvesteringen flink stijgen om mondiale problemen op te lossen. Bluemetric ondersteunt haar klanten hierbij door het onderzoeken en aanbieden van oplossingen die het mogelijk maken om maatschappelijke impact te behalen.

Wilt u ook impactvol investeren? Bluemetric denkt graag met u mee.

 

 

Duurzaamheid

Bluemetric ziet impact investeren als een middel om kapitaal te verschaffen om urgente uitdagingen in de wereld op gebied van duurzaamheid aan te pakken. Alhoewel er bij een dergelijke investering wordt gestuurd op financiële resultaten en risico’s, is het vooral van belang om aan te sturen op het behalen van relevante maatschappelijke impact.

Ondanks het groeiende bewustzijn over de noodzaak van impact investeren, moet het aantal impactinvesteringen flink stijgen om mondiale problemen op te lossen. Bluemetric ondersteunt haar klanten hierbij door het onderzoeken en aanbieden van oplossingen die het mogelijk maken om maatschappelijke impact te behalen.

Wilt u ook impactvol investeren? Bluemetric denkt graag met u mee.

 

 

Markten zijn doorgaans efficiënter dan hun deelnemers

Beleggingsovertuigingen

Diversificatie beschermt tegen een onzekere toekomst

Beleggingsovertuigingen

Een portefeuille zonder doelstelling en horizon is stuurloos

Beleggingsovertuigingen

Risico bestaat uit meerdere dimensies voor verschillende beleggers

Beleggingsovertuigingen

Praktische implementatie is afhankelijk van de kenmerken van iedere beleggingscategorie

Beleggingsovertuigingen

Onafhankelijke ondersteuning is van groot belang voor succesvol portefeuillebeheer

Beleggingsovertuigingen

Algemene disclaimer

Een “duurzaamheidsrisico” in de zin van de SFDR betekent: “een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governance gebied die, indien ze zich voordoet,een negatief effect op de waarde van de beleggingen van een cliënt kan veroorzaken”. Duurzaamheidsrisico’s op ecologisch gebied gaan onder andere over klimaatverandering, waterschaarste en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Sociale risico’s betreffen onder andere productaansprakelijkheid en de eerbiediging van arbeidsrechten. Op het gebied van governance kunnen zich risico’s voordoen ten aanzien van beloning, stabiliteit en diversiteit van bestuurders, bedrijfsethiek en aandeelhoudersrechten.

Bij het selecteren van fondsen worden onder andere duurzaamheidsrisico’s in beschouwing genomen. Bluemetric heeft de vereisten van de PAI-regeling op grond van artikel 4 van de SFDR zorgvuldig geëvalueerd en besloten geen rekening te houden met de negatieve gevolgen van beleggingsbeslissingen voor de duurzaamheid factoren op entiteitsniveau. De reden hiervoor is de beperkte omvang van haar bedrijf en de complexiteit van het verkrijgen van daartoe benodigde informatie.

Contact

4 + 3 =

Bevestig dat je geen robot bent.

Content

Kalme zeeën maken geen vaardige zeelieden

Kalme zeeën maken geen vaardige zeelieden

Private Equity wint aan populariteit. Niet verassend, gezien de goede rendementen die de beleggingscategorie in het verleden behaalde. Echter, anno 2023 ziet de markt voor private investeringen er een stuk minder rooskleurig uit. Is een herhaling van de gouden jaren...

Bluemetric: ‘Smooth Operators versus Mr. Market’

Bluemetric: ‘Smooth Operators versus Mr. Market’

Wereldwijd beursgenoteerde aandelen daalden met ongeveer 25 procent in 2022, terwijl de wereldwijde private equity markt slechts een negatief rendement behaalde van 3 procent. Een opvallend contrast, aangezien beide markten te maken hadden met vergelijkbare...